1. Διοργάνωση
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, ΑΘΗΝΑ, με Α.Φ.Μ. 094017922, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της μάρκας Max Factor, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρεία «33 COMMUNICATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (εφεξής «33 Communication ») (Πολύμνιας 7, Γέρακας 153 44), την παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός») η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο makeupcontests.gr και στην σελίδα της Max Factor στο facebook.

2. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι ικανοί για δικαιοπραξία και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία και στη «33 Communication », καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω, μέχρι του β’ βαθμού. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης λογαριασμών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα ή συμμετοχής του ίδιου προσώπου με πέραν του ενός λογαριασμού η σχετική συμμετοχή δύναται να ακυρωθεί κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Η ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης του Δώρου (όπως αυτό κατωτέρω ορίζεται). Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει:
α. να κάνουν login μέσω Facebook
β. να δηλώσουν στο σχετικό box ότι αποδέχονται τους Όρους του Διαγωνισμού
γ. να ανεβάσουν μια φωτογραφία, δική τους και όχι τρίτου, η οποία να τηρεί σωρευτικά τις προϋποθέσεις:
Είναι σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού δηλαδή τα προϊόντα μακιγιάζ Max Factor
Δεν προβάλλεται κάποιο άλλο brand εκτός της Max Factor
Δεν αφορά, υπονοεί ή προβάλλει παράνομες δραστηριότητες ή αντικείμενα
Δεν προσβάλλει την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα.
Δεν προσβάλει δικαίωμα τρίτων.

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο χρήστης έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί ένας από τους 5 νικητές την 12η Ιανουαρίου 2021. Έκαστος χρήστης έχει δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές, από τον ίδιο όμως λογαριασμό στο facebook για λόγους διαφάνειας, στον Διαγωνισμό αναρτώντας πολλαπλές φωτογραφίες (έως 5) αλλά νικητήρια μπορεί να είναι μόνο μία (1) φωτογραφία, του συγκεκριμένου χρήστη. Η διοργανώτρια θα προβεί σε έλεγχο των φωτογραφιών, χωρίς αυτό να αποκλείει την ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να κάνει share στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φωτογραφία του δημόσια για να προσκαλέσει το κοινό να ψηφίσει τη φωτογραφία του. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει όσες φωτογραφίες επιθυμεί αλλά όχι τη δική του.

3. Έναρξη – Λήξη
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την 10η Ιανουαρίου 2021, στις 23.59 ώρα Ελλάδος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

4. Δώρα
Την 11η Ιανουαρίου 2021, θα οριστούν οι 5 νικητές του διαγωνισμού και 2 αναπληρωματικοί, με βάση τον αριθμό των likes που έχουν αποσπάσει οι φωτογραφίες τους. Νικητές αναδεικνύονται οι 5 χρήστες των οποίων οι φωτογραφίες μεμονωμένα, έχουν αποσπάσει τα περισσότερα likes. Αντίστοιχα οι 2 αναπληρωματικοί θα είναι εκείνοι χρήστες των οποίων οι φωτογραφίες απέσπασαν τον αμέσως επόμενο αριθμό like. Ο κάθε νικητής θα κερδίζει τη mascara Max Factor της επιλογής του για ένα χρόνο, με παραδόσεις οι οποίες θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία παραλαβής. Αυτό σημαίνει συνολικά δώδεκα (12) τεμάχια mascara μέσα στον χρόνο, μέχρι δηλαδή και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Ρητά προβλέπεται ότι ο χρήστης δεν μπορεί να ανακηρυχθεί νικητής πέραν της μίας φοράς.

Διαδικασία παραλαβής Δώρου
Η παράδοση των 12 προϊόντων του Δώρου θα πραγματοποιηθεί ανά τρίμηνα. Κάθε νικητής θα μπορεί να παραλαμβάνει δωρεάν 3 προϊόντα mascara μία φορά κάθε τρίμηνο, μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
Την 12η Ιανουαρίου 2021, ο νικητής θα ειδοποιηθεί με email και αυτός με τη σειρά του θα πρέπει με απαντητικό μήνυμα α) να ενημερώσει σε ποιο συνεργαζόμενο, φυσικό κατάστημα επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο και β) να ορίσει τα 3 προϊόντα της επιλογής του. Κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα των προϊόντων που επέλεξε, εντός των 15 ημερών, θα επικοινωνήσει μαζί του η υπεύθυνή αισθητικός για να τον ενημερώσει σχετικά με την εβδομάδα μέσα στην οποία θα μπορεί να παραλάβει το δώρο από το επιλεγμένο κατάστημα Ιδιαίτερα προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία λόγω μέτρων προστασίας από την πανδημία του covid 19 τα καταστήματα λιανικής πωλήσεως παραμένουν κλειστά, η Διοργανώτρια θα μεριμνήσει για την αποστολή στην διεύθυνση την οποία θα υποδείξει ο νικητής

Εντός του επόμενου τριμήνου (Απρίλιος- Μάιος-Ιούνιος) ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει ξανά, το Δώρο του, δηλαδή τα 3 προϊόντα mascara της επιλογής του. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι:
Α) Να έχει ενημερώσει γραπτώς στο info@makeupcontests.gr, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής του δώρου, σχετικά με το κατάστημα που επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο και τα 3 προϊόντα της επιλογής του.
Β) Να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα
Γ) Να μπορεί να εξυπηρετήσει το κατάστημα της επιλογής του.
Εντός διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών η υπεύθυνη αισθητικός του επιθυμητού καταστήματος παραλαβής, θα καλέσει τον νικητή για να προγραμματιστεί η ημέρα παραλαβής του δώρου. Κατ’ αναλογία ισχύουν τα ανωτέρω για την περίπτωση κατά την οποία είναι κλειστά τα καταστήματα λιανικής πωλήσεως.

Η παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τα 2 εναπομείναντα τρίμηνα του χρόνου.
Κατά την προσέλευση του νικητή στο κατάστημα θα πρέπει να γίνεται επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης για την παραλαβή του Δώρου, κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με μετρητά ούτε με άλλα προϊόντα.

5. Ενημέρωση Νικητή
Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος του διαγωνισμού και εντός διαστήματος σαράντα (48) ωρών, οι νικητές θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μέσω προσωπικού email, την 12η Ιανουαρίου 2021. Η παραλαβή του Δώρου θα μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο φυσικό κατάστημα για το οποίο μας έχει ενημερώσει με έγγραφη προειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημέρες πριν.

6. Παράδοση Δώρου
Αν οποιοσδήποτε νικητής δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία ή αρνηθεί το Δώρο του μετά από διάστημα 5 ημερών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και προχωρά στην παράδοση του Δώρου στον πρώτο αναπληρωματικό. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν και οι αναπληρωματικοί, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της.

7. Ακύρωση Συμμετοχής
Οποιοσδήποτε συμμετέχων, ακόμη και ο νικητής, μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,
(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συμμετέχει με πλέον του ενός λογαριασμό στο facebook
(γ) σε περίπτωση που τα στοιχεία του είναι ελλιπή, η ανάρτησή του προβάλλει ανταγωνιστικά προϊόντα, προσβάλλει ή δυσφημεί την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.
(δ) σε περίπτωση που η φωτογραφία δεν πληροί κάποια από τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω (οι φωτογραφίες περνάνε πρώτα από έλεγχο από την Διοργανώτρια ώστε να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις -μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα- και μετά δημοσιεύονται και ο χρήστης ενημερώνεται μέσω e-mail).

8. Συμμετοχή του Χρήστη σε Διαφημιστικά Προγράμματα
Στο πλαίσιο του εννόμου συμφέροντος της Διοργανώτριας Εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων της, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους δικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Το δικαίωμα αυτό της Διοργανώτριας ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ανακήρυξη του νικητή. Οι χρήστες με την συμμετοχή τους αποδέχονται τα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δίνει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό, να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να ζητήσει την επιστροφή του.
Σε περίπτωση που ως συμμετέχων στον παρόντα διαγωνισμό δεν αποδέχεστε τον παρόντα όρο, τότε δεν μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό και η εταιρεία Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ έχει την υποχρέωση να αποκλείσει τη συμμετοχή σας.

9. Υποχρεώσεις της Εταιρείας
Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας (άλλως κάθε τέτοια υποχρέωση παύει αυτοδικαίως να υφίσταται). Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ούτε έναντι των νικητών.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

10. Έγκυρη συμμετοχή
Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή ότανΟ/Η συμμετέχων/ουσα αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού βάσει της διαδικασίας που ορίζει η Διοργανώτρια
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε αυτή θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό.

11. Προσωπικά Δεδομένα
H «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ» (Εταιρεία) και η διαφημιστική της εταιρεία «33 COMMUNICATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (Πάροχος) θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα προσωπικά στοιχεία που εσείς θα επιλέξετε να δώσετε με κύριο μέλημα την ασφαλή επικοινωνία μαζί σας και για τους παρακάτω σκοπούς:για την συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και εφόσον κερδίσετε, για την παράδοση του δώρου
για την αποστολή εμπορικών ενημερώσεων αναφορικά με προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς, εταιρικά νέα κοκ, εφόσον παρέχετε γι’ αυτό την συναίνεσή σας στο προβλεπόμενο box κατά την εγγραφή σας. Η παροχή της συναίνεσής σας για τον σκοπό των εμπορικών ενημερώσεων είναι προαιρετική και όχι απαραίτητη για την συμμετοχή σας.
Εφόσον συμφωνήσετε με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό θα κρατήσουμε την πληροφορία του δημόσιου προφίλ σας. Εφόσον δικαιούστε δώρο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με προσωπικό μήνυμα προκειμένου να μας δώσετε τα στοιχεία σας, να μας ορίσετε το επιθυμητό κατάστημα παραλαβής και τα προϊόντα mascara που προτιμάτε, ώστε να μπορέσετε να τα παραλάβετε.
Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Εταιρείας και του Παρόχου, ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας ή του Παρόχου, παρέχοντας υπηρεσίες για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας, ή υπηρεσίες εξυπηρέτησης και ταχυμεταφορών.
Η Εταιρεία και ο Πάροχος δεν προτίθενται να διαβιβάσουν Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτη Χώρα εκτός ΕΟΧ.
Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα στοιχεία σας:
Για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν έως δεκαοχτώ (18) μήνες από την λήξη του διαγωνισμού για τον σκοπό και μόνον της διευθέτησης των δώρων και την ομαλή διεκπεραίωση του διαγωνισμού, δηλαδή ενδεχομένως την άρνηση παραλαβής του δώρου από κάποιον νικητή, ή για λόγους προσβολής του διαγωνισμού.
Για την προώθηση ενημερώσεων της Max Factor τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν έως την ανάκληση της συναίνεσής σας, ή εφόσον υποβάλλετε αίτημα διαγραφής από την λίστα αποστολής ενημερώσεων, ή εφόσον η εταιρεία προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων αποστολής που διαθέτει και δεν υπάρξει σχετική ανταπόκριση από εσάς.
Τα δικαιώματά σας
Η «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ» διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα:
– να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
– να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή
– να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών
– να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς
– να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Μπορείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6173000 ζητώντας τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ή αποστέλλοντας μήνυμα στην διεύθυνση dpo@sarantisgroup.com
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων στο: https://makeupcontests.gr/privacy-policy
– Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το Δώρο με κάποιο άλλο δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της προαναφερθείσας σελίδας makeupcontests.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης / αντικατάστασης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

14. Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.
Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διοργανώτρια Εταιρεία στο 2106173000 ή μέσω της διεύθυνσης e-mail info@sarantis.gr.